Numedal videregående skole deltok på viktig konferanse i Praha

Assisterende rektor Stein Erik Røbech har deltatt på en viktig konferanse i Praha arrangert av det Tsjekkiske finansdepartementet.

Praha

4. oktober ble det holdt en konferanse i Praha arrangert av det tsjekkiske finansdepartementet. Som en del av EØS-avtalen støtter Norge og de andre EØS-landene Island og Lichtenstein 16 mottakerland i Øst- og Sør-Europa økonomisk . Støtten skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i disse landene samt styrke samarbeidet mellom de og EØS-landene.

Praha prosjekt

Konferansen var en oppsummering og evaluering av en prosjektperiode som startet i 2009 og skal avsluttes nå. I denne perioden har Tsjekkia alene mottatt nesten 1,2 milliarder kroner, alt vesentlig fra Norge. Prosjektene har vært innenfor vitenskap og forskning, utdanning, kultur, helse, miljø, likestilling mellom kjønnene og sosial inkludering, enten som ren støtte eller som to-landssamarbeid slik som det lærersamarbeidet Numedal videregående har hatt med Teplice Gymnasium nå i 2016. Lenke til prosjektweben her.

Vi var så heldige at av syv prosjekter som ble presentert på konferansen, var dette det ene og derfor ble skolen invitert til konferansen sammen med ca 100 andre, de fleste fra Tsjekkia men også fra samarbeidende institusjoner i Norge, Island og Lichtenstein.

Fra konferanse i Praha

Ilona Kubonova fra skolen i Teplice presenterte og ble supplert av Stein Erik Røbech

Tekst : Stein Erik Røbech


Publisert 11. oktober 2016, oppdatert 25. august 2017.