Klasseblogger

Nytt skoleår er i gang og dermed er det også liv i klassebloggene igjen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Onsdag var det valgdebatt i hallen og på klassebloggen til Grunnskoleklassen kan du lese mer om dette hvordan klassen har forberedt seg godt til et møte med politiske partier og politikk.

Bloggen finner du her :

Grunnskole


Publisert 24. august 2017, oppdatert 25. august 2017.