Hybelhuset er fylt opp !

Numedal videregående gratulerer Knut Bekkjorden med flott nytt hyelhus på Nore og ønsker alle hybelboerne velkomme til et godt skoleår.

Denne flotte gjengen har flytta inn i flunkende nye fine hybler.

Men vi har fremdeles elever som trenger et sted å bo og tar gjerne imot tips om hybler som er til leie.

hybelboerne


Publisert 18. august 2016, oppdatert 25. august 2017.