Elevhefte 2017/2018

Her finner du elevhefte 2017/2018

Du som skal starte opp på videregående for første gang vil få tilbud om innaksamtale med din kontaktlærer . Innkalling til samtale blir sendt deg i posten.  Bakerst i elevhefte finner du to skjemaer du skal fylle ut og ta med deg til inntakssamtalen .

Elevhefte finner du her :

ELEVHEFTE 


Publisert 5. juli 2017, oppdatert 25. august 2017.