Internasjonaliseringsprosjekt CESME del 2

Skolen vår har deltatt i et internasjonaliseringsprosjekt sammen med 3 skoler fra Finland, Polen og Tsjekkia og her er tekst og bilder fra CESME, del 2, hvor alle var samlet i Numedal, Norge.

 

CESME, del 2

 

I mai-juni var det Numedal videregående skoles tur til å få besøk. Elevene fra Tsjekkia, Finland og Polen bodde ei uke hjemme hos våre elever fra lengst oppe i Uvdal til langt nede i Rollag, og fikk virkelig oppleve avstandene i Norge.

 

Programmet var tett denne uka. Vi starta med en tur til Langedrag kombinert med bli kjent-øvelser.På vegen tilbake stoppa vi ved Tunhovddammen for å gjøre målinger og beregninger av vannivå og mulig energiproduksjon.  Dagen etter presenterte elevene hjemland, skoler og hjemsted for hverandre og hadde en stor dugnad der vi lagde middag sammen. På forhånd hadde elevene fra de forskjellige landa gjort målinger av hvor mye energi de bruker til ulike apper i mobiltelefonene sine, og de brukte en dag på skolen til å jobbe med å bearbeide dette. Vi var også på besøk til settefiskanlegget ved Nore II, fikk omvisning ved Rødberg I og Nore I og gikk ned rørgata.

"The European Commission support for the production of this publication

does not constitute an endorsement of the contents which reflects the

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein."


Publisert 18. september 2017, oppdatert 27. september 2017.