Internasjonaliseringsprosjekt CESME del 3

Skolen vår har deltatt i et internasjonaliseringsprosjekt sammen med 3 skoler fra Finland, Polen og Tsjekkia og her er tekst og bilder fra CESME, del 3, hvor alle var samlet i Rovaniemi , Finland.

 

CESME Del 3

Rovaniemi, Finland 26.8.17 – 1. 9.17

 

Lørdag 26.8. reiste seks elever fra 2ST og 3ST ved Numedal videregående skole til julenissens hjemsted, Rovaniemi i Finland. Dette er som nevnt i tidligere innlegg, et internasjonalt samarbeid mellom Numedal videregående, en skole i Teplice i Tsjekkia, Mikolow i Polen og Rovaniemi i Finland. Elevene ble innlosjerte hos finske elever, og fikk en smakebit både på den finske kulturen og språket. For elevene er dette en kjempefin anledning til å videreutvikle den interkulturelle kompetansen og snakke engelsk i autentiske situasjoner. De fikk også et innblikk i skolesystemet i Finland; hver dag møtte elevene på skolen og jobbet med energi- prosjekter. Her fikk de innsikt i hvilke energikilder de øvrige landene utnytter, samt i hvor stor grad disse energikildene utnyttes i Norge. Elevene ble også nødt til å reflektere rundt positive og negative sider ved de ulike energikildene. Siden vindmølle er en av energikildene Finland bruker, var vi og besøkte Nordex Energy GmbH Wind Power Station, en vindmøllepark, hvor et par elever, uten høydeskrekk, fikk lov å ta heisen til topps i en vindmølle og skue utover. Elevene deltok også på forelesninger gjennomført av to forskere da vi var og besøkte the Finnish Meteorological Institute Artic Space Center i Sodankylä. I tillegg var vi på PILKE Science Centre, og the Museum and Science Center ARKTIKUM, begge i Rovaniemi. Sist, men ikke minst, besøkte vi Santa Claus Village, og tok et fint gruppebilde sammen med selveste julenissen. Neste tur går til Teplice, Tsjekkia, i april. Vi gleder oss! I mellomtiden blir det avholdt tre Webinarer, ett med hvert av landene, hvor flere elever får delta og får fortelle om området vi bor i og om skolen vår.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Publisert 20. september 2017, oppdatert 27. september 2017.