Internasjonaliseringsprosjekt CESME del 1

Skolen vår har deltatt i et internasjonaliseringsprosjekt sammen med 3 skoler fra Finland, Polen og Tsjekkia og her er tekst og bilder fra CESME, del 1, hvor alle var samlet i Polen.

 

CESME, del 1 

Numedal vgs er så heldige at vi har fått være med i et internasjonaliseringsprosjekt som heter CESME. Prosjektet er et  samarbeid med tre skoler i Finland, Polen og Tsjekkia, og det er finansiert av Erasmus+ og EU-midler. Elever fra de ulike landa besøker hverandre og jobber sammen for å lære mer om energikilder i de forskjellige landa og hvordan vi utnytter dem. CESME er en forkortelse for Consumption and Energy Sources in Modern Education. Fordi vi får energi fra ulike kilder i de ulike landa, har hvert land hovedansvar for hver sin energikilde. Vi i Norge har (naturlig nok) mest å bidra med om vannkraft. Polen får mye av sin energi fra kull, Tsjekkia har flere kjernekraftverk og Finland har ansvar for alternative kilder som f.eks vindkraft. Når vi møtes, jobber elevene gruppevis, på tvers av landa, med oppgaver knytta til alle de ulike energikildene. Prosjektet går over to år. 

I mars 2017 var elever fra Finland, Norge og Tsjekkia på besøk i byen Mikolow i Polen, ikke langt fra Krakow. Fra NVS reiste to lærere og seks elever. Vi hadde ei hektisk, men fin uke der vi opplevde at det å jobbe sammen er en god måte å bli kjent med hverandre på.

Her er fotogalleri med bilder fra en spennende , interesant tur !

 

"The European Commission support for the production of this publication

does not constitute an endorsement of the contents which reflects the

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein."

 


Publisert 15. september 2017, oppdatert 27. september 2017.