Besøk av lærere fra Polen, Tsjekkia og Finland

Skolen hadde sist uke, besøk av lærere fra Polen, Tsjekkia og Finland.

besøk fra polen, Tyskland og finland

Sammen med lærere herfra, var det oppstarten på et samarbeidsprosjekt som skal gå over to skoleår. Temaet er energi. Landene produserer forskjellig typer energi, som for eksempel vannkraft i Norge, kullkraft i Polen, kjernekraft i Tsjekkia og alternativ energi i Finland. Dette er det som elevene skal jobbe med, energiproduksjon og energiforbruk. De skal jobbe på tvers av nasjonen og også hver for seg. I mars reiser to lærere og seks elever til Mikolow i Polen. Siden får vi besøk hit i mai og neste skoleår blir det samarbeid i Finland og i Tsjekkia. Så her blir det utbytte både faglig og sosialt. Prosjektet er finansiert gjennom EU og programmet Strategisk Partnerskap under Erasmus+.

Tekst of foto ; Stein Erik Røbech

 


Publisert 15. desember 2016, oppdatert 25. august 2017.