Nettverk for engelsklærere har hatt besøk av Tony Burner

Nettverk for engelsklærere fra Veggli, Rødberg og Numedal VGS har hatt besøk av Tony Burner med fokus på vurdering for læring.

« November 2016 startet Veggli skole, Rødberg skole og Numedal videregående skole et nettverk for engelsklærere.  Hensikten er å utveksle erfaringer og praksis på tvers av skoleslag og få vite mer om hvordan den enkelte skole arbeider med engelskfaget. Hovedtemaet vi har i år er vurdering for læring.

Onsdag 29.mars var vi så heldige å ha Tony Burner på besøk. Han er førsteamanuensis  ved Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. I sin studie av formativ skrivevurdering  i engelsk så han på hvordan formativ skrivevurdering blir forstått og praktisert i engelsk, samt hvilke tiltak som er effektive for å fremme formativ skrivevurdering i engelsk. Han fant at :

1.Mappevurdering er et egnet verktøy for å fremme formativ skrivevurdering.

2.Mer tid bør settes av til å snakke om skriveprosesser og formålene med vurdering. For at formativ vurdering skal fungere optimalt, må det utvikles et gjensidig forståelig vurderingsspråk mellom lærer og elever, og mellom elever.

3. Tekstrevisjon med formative tilbakemeldinger bør være en naturlig del av skriveprosessen. Elever må gis anledning til å jobbe videre med tekster de har fått tilbakemelding på.

4.Formativ skrivevurdering medfører stor grad av elevinvolvering i vurderingsarbeidet, for eksempel egen- og hverandrevurdering. 

Vi hadde en spennende dag med faglig påfyll som ga oss nye ideer og innspill til videre refleksjon.

 


Publisert 3. april 2017, oppdatert 25. august 2017.