Skidag i sola

VG 1 HS hadde i dag ansvar for første del av småskoletrinnet på Rødberg sin skidag .

Småskoletrinnet på skidag

Og for en flott skidag det ble !   Sol fra blank himmel og skiføre som kunne gå en drømmepåske en høy gang . 

Lærer Marianne har sendt oss bilder og en liten rapport .

HS elevene hadde ansvaret for første halvdel av skidagen. HS klassen gjennomførte diverse leik-aktiviteter på ski i de 2 første øktene i dag. Hele småtrinnet var delt i 3 grupper og HS som også var delt i 3, hadde hver sin gruppe i 20 minutter, dette rullerte de 3 ganger. HS brukte siste økt i går på å planlegge hva de skulle gjøre og hvordan det skulle organiseres. Lærerne ved småtrinnet hadde på forhånd delt inn elevene i 3 grupper.

SMåskoleelever på skidag

Utfordring. Hvordan takle uforutsett fravær? Dette er en situasjon som kan oppstår i arbeidslivet også, da gjelder det å finne løsninger. Det klarte HS-gjengen fint.

Klassen setter stor pris på gode tilbakemeldinger fra fornøyde lærere og småskoleelever.

SMåskoletrinnet på skidag


Publisert 23. februar 2016, oppdatert 13. januar 2017.