En dag med verdighet!

For fjerde år på rad arrangerte skolen i dag Global Dignity Day

Elever i gruppe

Global Dignity Day er en dag som blir markert med et enkelt opplegg for alle VG1 elevene ved 150 av Norges videregående skoler .  Elevene jobber med oppgaver rundt forståelsen av begrepet verdighet. De forteller verdighetshistorier og deler erfaringer og opplevelser med hverandre.

Lærer i klasse

Global Dignity har utviklet fem verdighetsprinsipp, som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger:

  • Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
  • Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
  • Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
  •  Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
  • Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.

lærer i klasse

Skolen vår er så heldig å ha tre ordførere som stiller opp og deltar  som veiledere i klassene. Vi har også med oss MOT representanter fra kommunen og vi regner opplegget som et MOT-besøk. Det kom veldig mange flotte innspill i jakten på begrepet verdighet !

For alle som ønsker å vite mer om Global Dignity Day kan man gå til www.globaldignityday.no

 

 


Publisert 15. oktober 2014, oppdatert 19. desember 2014.

blog comments powered by Disqus