Skolens ledelse

Skolens ledelse

Rektor : Siri syvertsen

siri.sy...@bfk.no

32744970/93224683

Assisterende rektor : Stein Erik Røbech

stein....@bfk.no '

32744963/91514680

Avdelingsleder : Gun Helen Glesne

gun.hele...@bfk.no

32744963/48129038

Avdelingsleder : Inger Marie Skriudalen

inger.marie...@bfk.no

32744968/92295365

Administrasjonsleder : Tine Ingebo Alfredsen

tine.ingebo...@bfk.no

32744972/97543884


Publisert 15. august 2012, oppdatert 3. mars 2020.