Skolens ledelse

Skolens ledelse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Rektor : Siri syvertsen

siri.sy...@bfk.no

32744970/93224683

Assisterende rektor : Stein Erik Røbech

stein....@bfk.no '

32744963/91514680

Fagleder : Inger Marie Skriudalen

inger.marie...@bfk.no

32744968/92295365

Administrasjonsleder : Turid Voldbakken Tveiten

turid.t...@bfk.no

32744972/90113028


Publisert 15. august 2012, oppdatert 14. oktober 2015.