Kontaktlærere

Kontaktlærere 2018/2019

VG1 Bygg og anleggsteknikk  Henning Andreas Heiderby

VG1 Elektro  Ole Terje Skalstad

VG1 Helse og oppvekstfag  Åshild Stanghelle

VG1 Service og samferdsel  Katarzyna Barcewicz                                                                    
VG1 Studiespesialisering  Trine Snarheim

VG1 Teknisk og industriell produksjon Trond Foss

VG2 Anleggsteknikk  Henning Andreas Heiderby

VG2 Byggteknikk Henning Andreas Heiderby

VG2 elektroteknikk Ole Terje Skalstad

VG2 Helsearbeiderfag  Åshild Stanghelle

VG 2 Barne og ungdomsarbeiderfag Åshild Stanghelle 

VG2 Kjøretøy  Tor Larsen

VG2 salg, service og sikkerhet  Katarzyna Barcewicz    

VG2 Studiespesialisering Inger Sjaavaag

VG3 Almenn påbygg  Solfrid Jensen

VG3 Studiespesialisering  Bjørnar Blaavarp Heimdal (permisjon)

VG3 Studiespesialisering Asgeir Blaavarp Heimdal (vikar)


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. august 2019.