Stipend og lån

Du kan søke om støtte til videregående opplæring for når du har fått skoleplass.

 

Lånekassens logo

Frist for å søke 1 semester er 15 november og 2 semester er 15mars.


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 23. januar 2019.