Stipend og lån

Du kan søke om støtte til videregående opplæring for når du har fått skoleplass.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lånekassens logo


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 30. mai 2017.