Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.