Lærebøker

 En bunke bøker

Alle elever skal ha tilgang på gratis læremidler. Elevene låner sine skolebøker av skolen. Bøkene blir utlevert på skolebiblioteket en av de første dagene etter skolestart. Kontaktlærer og bibliotekar avtaler utleveringstid. Bøkene blir elektronisk regsitrert utlånt på hver enkelt elev. Elevene har ansvar for sine bøker gjennom skoleåret. Bøker som blir borte eller ødelagt må erstattes. Bøker som ikke blir innlevert ved skoleslutt blir krevd erstattet.  Noe materiell må elevene kjøpe selv. Dette får elevene beskjed om av kontaktlærer ved skolestart.  Behovet kan variere ut fra de enkelte programområdene.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. august 2014.