Læremidler

Alle elever skal ha gratis læremidler. I Buskerud er det vedtatt en ordning med utlån av lærebøker.

En bunke bøker

Når skolen starter får du låne det du trenger av bøker og disse skal leveres inn igjen før du slutter. Slutter du i løpet av skoleåret skal bøkene leveres

Bøkene lånes ut via skolens bibliotek og utlånet registreres i skolens biblioteksystem.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. januar 2019.