Læremidler

Alle elever skal ha gratis læremidler. I Buskerud er det vedtatt en ordning med utlån av lærebøker.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

En bunke bøker

Når skolen starter får du låne det du trenger av bøker og disse skal leveres inn igjen før du slutter. Slutter du i løpet av skoleåret skal bøkene leveres

Bøkene lånes ut via skolens bibliotek og utlånet registreres i skolens biblioteksystem.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. januar 2019.