Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PPT-OT har ordning med faste kontaktpersoner for hver skole. På skolen er det en kontaktperson som samarbeider med PPT-OT. Ressursgruppene har jevnlige møter for å sikre kvalitet i system,og  individ arbeid. Det legges vekt på at fokus er på tidlig innsats.

logo


Publisert 13. september 2012, oppdatert 18. juni 2013.