Ekspedisjon

Ekspedisjonen ligger rett ved Hovedinngangen i A-bygget og er betjent alle dager 08.00 - 16.00

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kontoret

De som jobber på kontoret tar imot mailer og telefoner som kommer inn til skolen. Her kan elevene blandt annet  få hjelp til det som angår ; lånekassen, skolebevis, busskort, og kopiering.

Sentralbordet

Telefon 32744950

Skolens E-post adresse:

 nu...@skole.bfk.no

Skolens hjemmeside:

www.numedal.vgs.no

Besøksadresse:

Norefjord

3629 NORE

 

Kontorpersonalet:

Olaug Iren Fjøse, personalsaker/arkiv/lønn   olaug....@bfk.no   tlf  32744960

Kari Auestad Tveiten, elevsaker/stipend/lån kari.t...@bfk.no tlf 32744961

 

                           


Publisert 23. mai 2013, oppdatert 30. mai 2017.