Elever og foresatte

Skoledagen er delt inn i 6 økter , hver på 60 minutter. Midt på dagen er det matpause og ellers er det korte pauser mellom øktene.


bygget

Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.