Elever og foresatte

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skoledagen her ved Numedal videregående skole er delt i undervisningsøkter og studieøkter med veiledning av faglærerne.

Skoledagen er delt inn i 6 økter , hver på 60 minutter. Midt på dagen er det matpause og ellers er det korte pauser mellom øktene.


Studieøktene omfatter halvparten av opplæringstida, og elevene arbeider med
individuelt tilpassa oppgaver.
I yrkesfag brukes mye av studieøkta til praksis. Elever på studiespesialiserende program
har egen arbeidsplass.


bygget

Publisert 15. august 2012, oppdatert 11. juni 2018.