Bilde av Henning Andreas Heiderby

Veileder-styrkgrupper-kontaktlærer og undervisning.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lærer/Fagarbeider
Telefon
+4732744950
E-post
Henning.Andr...@bfk.no