Viser 31 ansatte fra Økonomiavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Lisbeth Kaas Ambrosen økonomikonsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Lisbeth.Kaas.Ambrosen@bfk.no
Hilde Arnø Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Arno@bfk.no
Per Øystein Bentstuen Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Per.Oystein.Bentstuen@bfk.no
Anne Lise Blix Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Anne.Lise.Blix@bfk.no
Åse Borgejordet Ikke definert Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Ase.Borgejordet@bfk.no
Hilde Braathen Finansrådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Braathen@bfk.no
Marianne Brekke Konsulent Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til marianne.brekke@bfk.no
Raymond Bråten Økonomidirektør Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til raymond.braten@bfk.no
Arve Conradsen Rådgiver Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til Arve.Conradsen@bfk.no
Anna Therese Ekeberg Lønningssjef Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Anna.Therese.Ekeberg@bfk.no
Gunhild Eriksen Ikke definert Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Gunhild.Eriksen@bfk.no
Ragnhild Johanne Funner Saksbehandler Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Ragnhild.Johanne.Funner@bfk.no
Peter Gjefle Ehandelsansvarlig Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Peter.Gjefle@bfk.no
Eli Cathrine Hagen Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Eli.Cathrine.Hagen@bfk.no
Grete Nordgård Halvorsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Grete.Nordgard.Halvorsen@bfk.no
Christian Paulsen Hazeland Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til christian.paulsen.hazeland@bfk.no
Kristine Helland Seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Kristine.Helland@bfk.no
Grete Echholt Holm Konsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Grete.Echholt.Holm@bfk.no
Magnus Holm Teamleder Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Magnus.Holm@bfk.no
Bente Synnøve Jakobsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Bente.Jakobsen@bfk.no
Sverre Johansen Regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til sverre.johansen@bfk.no
Mona Madsen Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til mona.madsen@bfk.no
Lars-Even Hesthammer Monsen Ikke definert Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Lars-Even.Hesthammer.Monsen@bfk.no
Magne Nilsen Rådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til magne.nilsen@bfk.no
Jorunn Pedersen konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til jorunn.pedersen@bfk.no
Aud Ragnhildsrud Ass.regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til aud.ragnhildsrud@bfk.no
Maaikel Reiber Leder kontraktsteam Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Maaikel.Reiber@bfk.no
Nina Helene Rørmark Innkjøpsleder Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Nina.Helene.Rormark@bfk.no
Lene Ulleberg Drifts- og supportmedarbeider, ehandel. Kontraktsoppfølger næringsmidler. Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Lene.Ulleberg@bfk.no
Håkon André Vollan Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Hakon.Andre.Vollan@bfk.no
Anne Grethe Westeng Financial Controller/Regnskapssjef Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Anne.Grethe.Westeng@bfk.no